Behind my smile is a hurting heart. Behind my laugh, I´m falling apart. Look closely at me and you will see, the person I am.... isn´t me... ^^

O lásce a přátelství 3

30. srpna 2007 v 11:30 |  Citáty a motta

Korunou každé ženy je láska.
Je mnohem snažší odpustit tomu, kdo se mýlil, než tomu, kdo měl pravdu.
Neplač, ten, kdo zavinil tvůj pláč není hoden tvých slz.
Nabízet přátelství někomu, kdo chce lásku, je jako podávat chléb někomu, kdo má žízeň.
Pochybujte si, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé!
Jediný pocit, který je na lásce jistý je nejistota.
Láska je penězokaz, který dokáže měnit halíře na zlaté mince a zlaté mince často na halíře.
Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...
Srdce jsou od toho, aby se lámala, názory od toho, aby se měnily.
Předstíraná láska je horší než nenávist.
Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.
bek je krásný vynález přírody, jak zastavit
řeč, když už jsou slova zbytečná.
Nevěřím , nevěřím
že láska je jen pouhý klam.
Láska je. Vím to, vím,
Vždyť na ni právě teď umírám.
Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem ven.
Kašel, kouř a lásku lze zakrýt jen velmi těžko.
Shakespeare William
Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...
Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.
Láska je nejčernější mor.
Bylo by štěstí na ní umřít,jenže ona dřív přejde.
To jen pár hlupáků tu a tam zemře láskou.
Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.
Láska je jako sklo: rozbije se, když ji uchopíš příliš nejistě, nebo příliš prudce.
Každá láska má své dějiny. I když docela krátké. Jakési dějiny v kostce. Má čas růstu a zralosti. Má slunečná návrší, strmé pády. Své deště a sněhy.
Láska je jako popel, i když dohoří, může ještě chvíli hřát ve vzpomínkách.
První láska je druh očkování, která chrání muže před dalším onemocněním.
Odi et amo (Nenávidím a miluji)
Láska je povídka v citoslovcích.
Není zamilovaný ten, kdo nemiluje navždy.
Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme.
Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost...
Nikdy nemůžeme milovat ty, jímž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce.
Lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen s sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
Láska nemá jen pálit, ale i hřát.
Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.
Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...
Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.
Žel, věci těla a věci lásky bývají tak často zaměňovány!
Láska je záležitost kvality sliznic.
Prožívat milování lze jen s jednou ženou, styk s více ženami vede k opovržení láskou.
Když se člověk ptá Miluju vůbec? odpověď je vždy ne.
Láska není zapomnětlivá, jenom ráda zapomíná.
Má láska umí noc v den proměnit.
Všeho, čeho se dotkne láska, je záchraněno od smrti.
Láska žádá všechno a úplně právem.
Láska je poezií činů.
Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.
Láska je malá epizoda v životě muže, ale celá historie v životě ženy.
Člověk potřebuje odběratele citu. Jinak mu puká srdce.
Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.
Hlavní je milovat a neptat se proč!
Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde jiní nevidí nic.
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.
Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
Kdo nemiluje, nemá jsoucnost, neexistuje, umřel. Kdo chce milovat, vstane z mrtvých, a jen ten, kdo miluje, je živ.
Milovat a zachovat si přitom všech pět smyslů pohromadě, přesahuje schopnosti jedince.
Kouzlo první lásky je v tom,že nevěříme,že jednou skončí.
Láská chvátá s životem a s city pospíchá.
Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít.
Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.
Pravá láska je ta, která zůstává stále, ať jí dáváme všechno, nebo jí všechno odpíráme.
Vlastnický instinkt bývá často silnější než láska a často je také za lásku mylně považován.
Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu.
Láska odpouští všechno, anebo nic.
Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí.
Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.
Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí.
Milujem ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.
Koupit psa je jediný způsob,jak získat za peníze lásku.
Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.
Milovat někoho, znamená pochopit i to, že Vás nemiluje.
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
Láska je nemoc, ale zdravá.
Každý jsme anděl s jedním křídlem... Abychom vzlétli, musíme se objemout.
Nejlepším lékem na lásku je láska.
Mezi rozmarem a láskou na celý život je jen jediný rozdíl: že rozmar trvá o trochu déle.
Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat.
Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.
Ten kdo ještě nemiloval nezná lásky sladkosti, ten kdo se však zamiloval, vypil kalich hořkosti
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.